Psychobilly.cz

www.degradace.wz.cz

Dnes V?¡m prin?¡Å¡ame rozhovor s kapelou Degradace. Rozhovor je s?­ce troÅ¡ku starÅ¡ieho d?¡tumu, ale h?¡dam V?¡m to nevad?­ a vy si ho aj tak radi preč?­tate.

1. Takže predstavte n?¡m kapelku, kdo hr?¡, kde, načo a začo?
Rudee: hraju na baskytaru a občas zp?­v?¡m…

Tommy Heroin: Jmenuju se Tommy Heroin, hraju doprovodnou kejtru a zp?­v?¡m back vocal..hraju za potlesk a alkohol..

Rudee: Sidney zp?­v?¡ a hraje s?³lovou kytaru a Michal hraje na bic?­.

2. Len pred ned?¡vnom ste hrali na Slovensku, ako sa p?¡Äilo kapelke
Slovenske publikum? Čo by ste mu vytkli a za čo pochv?¡lili?

Rudee: Na Slovensku jsou skvěl?© koncerty. Publikum je par?¡dni, nem?¡ chybu.

Tommy Heroin: Miluju slovensk?© publikum a hlavně V?¡Å¡ jazyk…slovenÅ¡tina je velmi nakažliv?¡, obvzl?¡Å¡tě pod vlivem alkoholu:o) Ne, ale je fakt, že se na Slovensku um?­te bavit a vždy se pak hraje mnohem l?­p!! (Thanx 4 Your Help:o))

3. Pred ned?¡vnom ste vydali nov?© CD ktore sa podľa mÅ?a dosÅ¥ l?­Å¡i od
predoÅ¡l?½ch CD, kde bolo c?­tiÅ¥ eÅ¡te aj viac punku, nov?© cd je v podan?­
ROCKNROLLU. Ako ste sa k ktomu Å¡t?½lu celkovo dopracovali?

Tommy Heroin: Každ?½ se nějak vyv?­j?­, kdo ne, je dle mě omezen?½! Osobně se už nechci nikam Å¡katulkovat, hrajem muziku, kter?¡ se n?¡m l?­b?­ a co n?¡s bav?­!! Nikdy ale nezapomenu na zlatou Really Punkovou ?©ru, hodně mi to dalo (ale i vzalo..). Každop?¡dně hrajem d?­ky Punku st?¡le syrovou muziku, nějak?½ Punk tam st?¡le je (a douf?¡m, že i bude:o)).

Rudee: Jojo, souhlas?­m s Tommym.

4. Na koncertoch často hr?¡vate aj na akusticke gitary. U nas na Slovensku to
malo podľa mÅ?a pekn?½ ohlas bolo to konečne niečo in?©, rocknrollove. Ak?½
ohlas to m?¡ u V?¡s v Čech?¡ch a ako V?¡s to v?´bec napadlo?

Rudee: No napadlo n?¡s to v době, kdy jsme byli bez buben?­ka a druh?©ho kytaristy, jen j?¡ a Sidney. Poprv?© jsme tak zahr?¡li v Ostravě a ohlas byl velk?½, což jsme ani nečekali, tak jsme se rozhodli, že uděl?¡me v?­c takov?½ch koncertů dokud se sestava zase neobnov?­. Ale samozřejmě se naÅ¡li zase lidi, co to kritizovali, že tohle už nen?­ punk a že je to nuda. No j?¡ si mysl?­m, že to bylo zaj?­mav?© oživen?­, kter?© tady v česku/slovensku zat?­m nikdo neudělal (mysl?­m z punkov?½ch kapel).

Tommy Heroin: Takhle hr?¡li kluci hlavně potom, co d?­ky m?©mu zdravotn?­mu stavu byly probl?©my s buben?­kem (po diagn?³ze RoztrouÅ¡en?¡ skler?³za v m?½ch 19 letech jsem od kapely v roce 2004 prostě musel odej?­t)..Osobně si ale mysl?­m, že vyl?©zt na p?³dium jen ve dvou před bandu lid?­, kteř?­ něco podobn?©ho doma neposlouchaj, je dost Good a chce to odvahu a odhodlanost, že to do těch lid?­ nadupete…nebav?­ mě stereotyp a tohle je každop?¡dně zpestřen?­!! Taky si to nemůže dovolit jen tak kde kdo…Sendy a Dee jsou hudebně dost dobře vyhran?­ (můj n?¡zor).

5. Čo rob?­te keď pr?¡ve nehrajete na p?³diu?

Rudee: Ve “voln?©m” čase jsme buď ve zkuÅ¡ebně, nebo studiu, nebo taky ve Å¡kole na basu.s př?­telkyn?­..a někdy taky v pr?¡ci:o) Ale větÅ¡inu času věnuju hudbě..

Tommy Heroin: Dost se nud?­m, nev?­m, co bych bez muziky dělal…….ne, ale snaž?­m se teď dodělat si i nějakou tu Å¡kolu, tak douf?¡m, že se to povede. (d?¡l to nehodl?¡m rozeb?­rat, nevid?­m důvod:o))

6. Ak?© kapely spev?¡ci a umelci V?¡s inÅ¡pirovali k Å¡tylu ktor?½
hr?¡te? A celkovo ak?º kto hudbu poč?ºva? Ak?© kapelky zo Slovenska a Česka
sa V?¡m p?¡Äia?

Rudee: Mě hodně inspiruj?­ punk kapely jako Ramones, Clash..hodně taky New York Dolls, Stooges nebo Dead Boys, ale mezi m?© obl?­ben?© kapely patř?­ taky L.A. Guns, Motley Crue, Velvet Revolver, Rolling Stones, Hardcore Superstar, Hanoi Rocks atd atd. je toho spousty od punku, přes rock, hard-rock, glam-rock, blues, rock&roll atd:o)
No a z česk?½ch a slovensk?½ch..vždy sem měl raději slovensk?½ punk. a to hlavně Slobodnou Eur?³pu, jak hudebně, tak textově no.1 Mezi ty baskytaristy, kteř?­ mě ovlivnili patř?­ Paul Simonon, Duff McKagan, Nikki Sixx ale i takov?­ borci jako např. Sting..je jich spousta…
Sidneymu se zas hodně l?­b?­ kapely jako Rolling Stones, The Who, Slade, Lynyrd Skynyrd apod. a jeho kytarov?½ hrdina je Keith Richards:o)
a Michal m?¡ hodně r?¡d americk?½ punk a hardcore…Sick of It All, Transplants, Bouncing Souls a tak podobně.

Tommy Heroin: Mě osobně nejv?­ce inspiroval Johnny Thunders…jeho hudba i celkov?½ životn?­ styl (ikdyž to byl feÅ¥?¡k, dok?¡zal něco, o čem se někter?½m ani nesn?­). Proto jsem si jeho portr?©t nechal i vytetovat…R.I.P. Jinak se dost vyž?­v?¡m v Hard rocku (2.kytarov?½ HERO je pro mě Tracii Guns z LA GUNS). Z československ?© tvorby mě kdysi ovlivnili Hrdinov?© nov?© fronty, ale co hlavně (a t?­mto chalany zdrav?­m), je Slobodn?¡ Eur?³pa (v jejich textech se dost nach?¡z?­m dodnes a l?­b?­ se mi celkov?½ feeling jejich Muziky)

7. A teraz tak?© bulv?¡rne ot?¡zky . Ak?¡ jedl?¡ m?¡te najradÅ¡ej, n?¡poje a
podobn?© veci potrebn?© k životu?

Rudee:  J?­dlo?hmm nejradÅ¡i m?¡m smažen?½ s?½r s hranolkama a tatarkou:o))), z n?¡pojů m?¡m nejradÅ¡?­ pivo nebo vodku s džusem.

Tommy Heroin: M?¡m z?¡kaz alkoholu a cigaret od doktora, ale alkoholismus m?¡m tak trochu v rodině…Tvrd?½ alkohol ale nekonzumuju a jinak se snaž?­m krotit…miluju vinn?½ střik z levn?½ch v?­n, neleze to tak do peněz, když už Mě to zevnitř už?­r?¡….Jinak, co je pro mě teď dost podstatn?©, je L?¡ska……v?­m, co to je b?½t s?¡m a boj?­m se toho…nedok?¡zal bych ž?­t s?¡m (seru na tvrď?¡ck?© kecy o tom, že je to pro Hip?­ky, seru na lidi, co to tvrd?­ a přeju jim, aÅ¥ zažijou aspoÅ? jedno depresivn?­ obdob?­ o samotě, pak pochop?­!!)

8. Je niekto z V?¡s ženat?½, vydat?½ alebo v inom partnerskom vzÅ¥ahu?=)

Rudee: ne ženat?½ nejsem. m?¡m př?­telkyni (naÅ¡i manažerku)

Tommy Heroin: Ženat?½ nejsem, bydl?­m s?¡m na bytě…ale až potk?¡m tu pravou, v?¡hat nebudu….neboj?­m se toho, patř?­ to k životu a nevid?­m jedin?½ důvod, proč bych i pak d?¡l nemohl hr?¡t Muziku…

9. To by bolo asi tak všetko ďakujem za rozhovor!

Rudee: taky d?­ky za rozhovor! měj se fajn!!!!d?­ky d?­ky

Tommy Heroin: Chci Poděkovat vÅ¡em lidem, co dok?¡Å¾ou ocenit, co hrajem a l?­b?­ se jim naÅ¡e muzika…..naopak chci poslat do piče vÅ¡echny, co ř?­kaj, že to už nen?­ ono a diktujou, co by jak v Punku mělo b?½t…….to pro mě Punk nikdy nebyl a ani nebude!! Bavte se a už?­vejte života tak, aby jste si až zemřete mohli ř?­ct, st?¡lo to zato!! See Ya In Hell:o)


2 Responses to “Rozhovor z Degradace (12.6.2008)”

  1. woody

    co to ma společneho s Psychobilly?

  2. admin

    Hraju rocknroll a myslim ze to ma s psychobilly nieco aspon trosku spolocne

Leave a Reply

Nejbližší koncert

Na informacích o nových koncertech se pracuje, příd později.
ByWordPress. Thanx WPTheme Generator.
Special Thanx to Gimp!
Creative Commons License
TOPlist