Psychobilly.cz

ROCKABILLY

Říjen 17th, 2009

Rockabilly je nejstarÅ¡?­ forma rock-and-rollu, kter?¡ se vydělila jako samostatn?½ hudebn?­ ž?¡nr. Jde o fůzi blues, hillbilly boogie, bluegrassu a country, kter?¡ se zrodila na jihu USA. Jak napsal americk?½ hudebn?­ kritik a spisovatel Peter Guralnick: „Rytmus t?©hle hudby je rychl?½, až nerv?³zn?­ a podtrhuje jej?­ neobvyklost. Dopředu ho žene typick?½ zvuk basy, na kterou muzikant hraje otevřenou dlan?­…. Zvuk je zhusta oživov?¡n použ?­v?¡n?­m echa – na koleně vyvinut?© technologie, kterou vymysleli Sam Phillips a Leonard Chess v Chicagu, když je napadlo k veden?­ zvuku použ?­t odpadn?­ch trubek a jin?½ch akustick?½ch pomůcek, co naÅ¡li doma v koupelně.“

I když na zač?¡tku pades?¡t?½ch let nahr?¡vali umělci jako Bill Haley hudbu založenou na fůzi rhythm and blues, western swingu a country a Tennessee Ernie v podobn?©m stylu předv?¡děl p?­sně jako „Smokey Mountain Boogie“, poř?¡d to jeÅ¡tě nebylo rockabilly. Jak p?­Å¡e jin?½ americk?½ hudebn?­ publicista Nick Tosches: „Na zač?¡tku pades?¡t?½ch let jste nikde nenarazili na rhythm and bluesovou a country verzi jedn?© a t?© sam?© p?­sně.“ ZdůrazÅ?uje vÅ¡ak, že Delmore Brothers a Hank Williams během čtyřic?¡t?½ch let hr?¡li hudbu, kter?© by se dalo ř?­kat rock-and-roll. Ale rockabilly je oholen?½ mix jeho nejrůznějÅ¡?­ch vlivů. T?­m p?¡dem je to specifick?½ stylistick?½ moment v hudebn?­ evoluci, kter?½ před t?­m fungoval v mnoha různ?½ch form?¡ch.

Bill Flagg dal nov?©mu ž?¡nru jm?©no, když nahr?¡val pro Tetra Records v letech 1955- 56. V roce 1956  prorazil se sv?½m hitem „Go Cat Go“. Je členem Rockabilly S?­ně Sl?¡vy.

I když se o tom vedou spory, za prvn?­ rockabilly nahr?¡vky b?½vaj?­ považov?¡ny nahr?¡vky Elvise Presleyho z roku 1954 z Memphisu, kter?© poř?­dil pro Sun Records Sama Phillipse. Jedn?¡ se o p?­sně „That’s All Right”, kter?¡ je coverem p?­sně od Arthura Crudupa a „Blue Moon of Kentucky“ od Billy Monroea. V prvn?­m př?­padě Elvis pracuje s bluesov?½mi motivy, kter?© prokl?¡d?¡ vlivy country, ve druh?©m je na bluegrassov?½ z?¡klad postaven?© blues.

Přibližně v ten sam?½ čas zrovna mlad?½ zpěv?¡k a p?­sničk?¡Å™ Buddy Holly v Lubocku v Texasu zrovna pracoval na vlastn?­ fůzi elementů mnoha hudebn?­ch stylů (blues, country, gospel, south of the border a dalÅ¡?­ch) , aby je sm?­chal v to, co bude později zn?¡m?© jako Tex-Mex sound. Hollyho hudebn?­ průkopnictv?­ je dnes už legendou, přičemž rockabilly sound je silně c?­tit z mnoha jeho skladeb.

DalÅ¡?­m hudebn?­kem, jehož skladby pom?¡haly formovat rockabilly jako ž?¡nr, byl Carl Perkins, kter?½ tak?© nahr?¡val pro Sun Records. Jeho skladba „Blue Suede Shoes“ je považov?¡na za klasiku ž?¡nru. Ran?© nahr?¡vky Jerry Lee Lewise, Johny Cashe, Dale Hwkinse, Charlie Featherse, Hasil Adkinse, Gene Vincenta, Billy Lee Rileyho a Raye Orbisona lze tak?© považovat za z?¡klad rockabilly, ačkoliv Cash, Vincent, Lewis a Orbison se později posouvali směrem k jin?½m ž?¡nrům. Eddie Cochran a Ricky Nelson jsou tak?© pokl?¡d?¡ni za rockabilly interprety, ačkoli nejsou původem z americk?©ho jihu. Na druhou stranu James Burton, Nelsonův kytarista, vyrůstal v Shreveportu v Louisianě.

Ačkoliv vliv rockabilly se nikdy zcela nevytratil, aÅ¥ už jde o samotn?½ vliv rockabilly jako hudebn?­ho ž?¡nru, nebo jako životn?­ho postoje, smrt Buddy Hollyho, kter?½ zemřel v roce 1959 při p?¡du letadla, b?½v?¡ označov?¡na jako konec ?©ry klasick?©ho rockabilly. V osmdes?¡t?½ch letech se podařilo kapele The Stray Cats nakr?¡tko sc?©nu oživit. Skupiny jako The Cramps, Tav Falco’s Panther Burns, Reverend Horton Heat, Southern Culture on the Skids a z těch, co přiÅ¡li po nich třeba The Meteors, spojily rockabilly s punkem a hororovou subkulturou a vytvořily tak nov?½ ž?¡nr – psychobilly. Rockabilly nahr?¡vku poř?­dila i kapela Dire Straits – skladbu „The Bug“, kter?¡ vyÅ¡la v roce 1991 na jejich albu On Every Street.

Gularnick p?­Å¡e: „ Rockabilly je ten nejčistÅ¡?­ rock-and-roll. Je to t?­m, že se vlastně nikdy nikam neposunulo. Je uchov?¡no v dokonal?© izolaci v neopakovateln?©m historick?©m obdob?­.“

ROCKABILLY KULTURA

Hot rod

Term?­nu rockabilly se často použ?­v?¡ jako označen?­ specifick?© subkultury, pro kterou nen?­ typick?½ jen tento hudebn?­ ž?¡nr, ale např?­klad tetov?¡n?­ nebo hot rody.

ROCKABILLY KAPELY

Hillbilly Hellcats

Rockabilly interpreti v posledn?­ době m?­chaj?­ tento styl s vlivy western swingu a jump blues. Vznik?¡ tak hudba, kter?¡ v sobě spojuje typick?© hudebn?­ prvky čtyřic?¡t?½ch a pades?¡t?½ch let, aniž by se vÅ¡ak do detailů držela “pravidel” ž?¡nru.
Rockabilly kapely z posledn?­ doby: Belmont Playboys, Hillbilly Hellcats…
Existuj?­ tak?© kapely, kter?© jsou rockabilly silně ovlivněny. Za vÅ¡echny uveďme třeba australskou formaci The Living End, kter?¡ sice b?½v?¡ označov?¡na za punk, ale jejich hudba m?¡ zvuk hodně podobn?½ Straycats on Steroids.


Leave a Reply

Nejbližší koncert

Na informacích o nových koncertech se pracuje, příd později.
ByWordPress. Thanx WPTheme Generator.
Special Thanx to Gimp!
Creative Commons License
TOPlist