Psychobilly.cz

Sex & Drugs & Rock And Roll I

Říjen 18th, 2009
Sex & Drugs & Rock And Roll
tento “popevok” obmieÅ?aj?º vÅ¡etci možn?½ rockeri i nerockeri, no človek o ktorom bud?º nasleduj?ºce riadky ho m?¡ vryt?½ takpovediac do srdca – Jerry Lee Lewis. Dnes už 74 ročn?½ pionier rock and rollu je dnes v USA (ale aj inde vo svete) uzn?¡vanou hudobnou osobnosÅ¥ou. A pr?¡vom… veď kto chce eÅ¡te dnes na vlastn?© oči vidieÅ¥ a uÅ¡i počuÅ¥ ten prav?½ rokenrol mus?­ sa vydaÅ¥ na koncert Jerry Lee Lewisa (či Chucka Berryho – ďalÅ¡ieho eÅ¡te žij?ºceho priekopn?­ka). Už len to že tento chodiaci symbol rokenrolu  si eÅ¡te st?¡le sem – tam struhne nejak?½ ten koncert?­k, ktor?½ ako to b?½va zvykom je pravidelne vypredan?½. No nebolo to tak vždy….
Jerry Lee dal prv?½ kr?¡t v?½raznejÅ¡ie svetu najavo svoj talent v Å¡ou   Steva Allena roku 1957, kde zaspieval a zahral svoj prv?½ mili?³nov?½ hit Whole Lotta Shakin Goin On. Mnoho ľud?­ až vtedy zistilo čo to vlastne ten Rock & Roll je.
Už tu dal poznaÅ¥ svetu že je skvel?½ Å¡oumen a preto pri poč?ºvan?­ jeho skladieb často ch?½ba eÅ¡te jeden faktor a to obraz. Pretože vidieÅ¥ ak?© k?ºsky tento chlap?­k z Louisiany stv?¡ra za svoj?­m pi?¡nom je proste z?¡Å¾itok na nezaplatenie. Zabudnite na Beethovena, Mozarta a ďalÅ¡?­ch „such?¡rov“, ako jemne hladia svoj klav?­r a vyludzuj?º tie ich „?ºÅ¾asn?©â€œ t?³ny… Jerry do toho d?¡va cel?º svoju energiu, doslova buÅ¡?­ do kl?¡ves, hraje p?¤sÅ¥ou alebo dokonca nohou. Potom to pr?­de a Jerry v najlepÅ¡om odkopne stoličku a hr?¡ postojačky, vylezie na klav?­r a odtiaľ z mikrof?³nom v ruke hl?¡sa n?¡boženstvo zvan?© Rock & Roll…
Rok 1958 prinesie jeho druh?½ a najv?¤ÄÅ¡?­ hit Great Balls Of Fire. Je to zmes dvojzmyseln?½ch fr?¡z zo sexu?¡lnym podtextom. Pri nahr?¡van?­ tejto piesne sa Jerry dokonca zdr?¡hal a h?¡dal sa s producentom (ktor?½m nebol nik in?½ ako zn?¡my Sam Phillips) , apeloval na svoju vieru, no nakoniec sa poddal a skvele za?ºtočil na prv?© miesta v hitpar?¡dach a to dokonca aj na prv?© miesto vo Veľkej Brit?¡nii. Pr?¡ve tam Jerry odletel na svoje prv?© zahraničn?© turn?©….
Bol to dobre vymyslen?½ Å¥ah pretože Elvis bol v tom čase na vojenčine v Nemecku a Jerry ?ºspeÅ¡ne ?ºtočil na jeho poz?­ciu. Ale vÅ¡etko sa to zvrtlo už na letisku v Lond?½ne, kde Lewis anglick?½m novin?¡rom predstavil manželku – svoju trin?¡sÅ¥ročn?º sesternicu! Purit?¡nske Anglicko ho pochovalo behom jedn?©ho večera. Z 37 pl?¡novan?½ch koncertov odohral len 3 a aj to z nulov?½m ?ºspechom. Znechuten?½ Jerry si k tomu musel eÅ¡te zaplatiÅ¥ niekoľkostranov?½ inzer?¡t z ospravedlnen?­m, že čo si v?´bec dovolil spraviÅ¥ tak?º vec a zobraÅ¥ si za ženu svoju sesternicu (tam odkiaľ Jerry poch?¡dzal to ale nebolo nič v?½nimočn?© pozn. autora)! No ale čo sa nestalo… Å¡kand?¡l sa s n?­m dopravil aj domov za oce?¡n a Jerry sa hneď ocitol na čiernej listine. Pl?¡novan?½ ?ºtok na kr?¡Ä¾a Elvisa sa skončil fiaskom. Jerry prepadol (eÅ¡te viac) alkoholu ale svoju ženu neprestal ľ?ºbiÅ¥.
Pokračovanie nabud?ºce.
Bazmek

Tento “popevok” obmieÅ?aj?º vÅ¡etci možn?½ rockeri i nerockeri, no človek o ktorom bud?º nasleduj?ºce riadky ho m?¡ vryt?½ takpovediac do srdca – Jerry Lee Lewis. Dnes už 74 ročn?½ pionier rock and rollu je dnes v USA (ale aj inde vo svete) uzn?¡vanou hudobnou osobnosÅ¥ou. A pr?¡vom… veď kto chce eÅ¡te dnes na vlastn?© oči vidieÅ¥ a uÅ¡i počuÅ¥ ten prav?½ rokenrol mus?­ sa vydaÅ¥ na koncert Jerry Lee Lewisa (či Chucka Berryho – ďalÅ¡ieho eÅ¡te žij?ºceho priekopn?­ka). Už len to že tento chodiaci symbol rokenrolu  si eÅ¡te st?¡le sem – tam struhne nejak?½ ten koncert?­k, ktor?½ ako to b?½va zvykom je pravidelne vypredan?½. No nebolo to tak vždy….

Jerry Lee dal prv?½ kr?¡t v?½raznejÅ¡ie svetu najavo svoj talent v Å¡ou   Steva Allena roku 1957, kde zaspieval a zahral svoj prv?½ mili?³nov?½ hit Whole Lotta Shakin Goin On. Mnoho ľud?­ až vtedy zistilo čo to vlastne ten Rock & Roll je.

Už tu dal poznaÅ¥ svetu že je skvel?½ Å¡oumen a preto pri poč?ºvan?­ jeho skladieb často ch?½ba eÅ¡te jeden faktor a to obraz. Pretože vidieÅ¥ ak?© k?ºsky tento chlap?­k z Louisiany stv?¡ra za svoj?­m pi?¡nom je proste z?¡Å¾itok na nezaplatenie. Zabudnite na Beethovena, Mozarta a ďalÅ¡?­ch „such?¡rov“, ako jemne hladia svoj klav?­r a vyludzuj?º tie ich „?ºÅ¾asn?©â€œ t?³ny… Jerry do toho d?¡va cel?º svoju energiu, doslova buÅ¡?­ do kl?¡ves, hraje p?¤sÅ¥ou alebo dokonca nohou. Potom to pr?­de a Jerry v najlepÅ¡om odkopne stoličku a hr?¡ postojačky, vylezie na klav?­r a odtiaľ z mikrof?³nom v ruke hl?¡sa n?¡boženstvo zvan?© Rock & Roll…

Rok 1958 prinesie jeho druh?½ a najv?¤ÄÅ¡?­ hit Great Balls Of Fire. Je to zmes dvojzmyseln?½ch fr?¡z zo sexu?¡lnym podtextom. Pri nahr?¡van?­ tejto piesne sa Jerry dokonca zdr?¡hal a h?¡dal sa s producentom (ktor?½m nebol nik in?½ ako zn?¡my Sam Phillips) , apeloval na svoju vieru, no nakoniec sa poddal a skvele za?ºtočil na prv?© miesta v hitpar?¡dach a to dokonca aj na prv?© miesto vo Veľkej Brit?¡nii. Pr?¡ve tam Jerry odletel na svoje prv?© zahraničn?© turn?©….

Bol to dobre vymyslen?½ Å¥ah pretože Elvis bol v tom čase na vojenčine v Nemecku a Jerry ?ºspeÅ¡ne ?ºtočil na jeho poz?­ciu. Ale vÅ¡etko sa to zvrtlo už na letisku v Lond?½ne, kde Lewis anglick?½m novin?¡rom predstavil manželku – svoju trin?¡sÅ¥ročn?º sesternicu! Purit?¡nske Anglicko ho pochovalo behom jedn?©ho večera. Z 37 pl?¡novan?½ch koncertov odohral len 3 a aj to z nulov?½m ?ºspechom. Znechuten?½ Jerry si k tomu musel eÅ¡te zaplatiÅ¥ niekoľkostranov?½ inzer?¡t z ospravedlnen?­m, že čo si v?´bec dovolil spraviÅ¥ tak?º vec a zobraÅ¥ si za ženu svoju sesternicu (tam odkiaľ Jerry poch?¡dzal to ale nebolo nič v?½nimočn?© pozn. autora)! No ale čo sa nestalo… Å¡kand?¡l sa s n?­m dopravil aj domov za oce?¡n a Jerry sa hneď ocitol na čiernej listine. Pl?¡novan?½ ?ºtok na kr?¡Ä¾a Elvisa sa skončil fiaskom. Jerry prepadol (eÅ¡te viac) alkoholu ale svoju ženu neprestal ľ?ºbiÅ¥.

Pokračovanie nabud?ºce.

Bazmek

Photo by : www.allaboutjazz.com/


Leave a Reply

Nejbližší koncert

Na informacích o nových koncertech se pracuje, příd později.
ByWordPress. Thanx WPTheme Generator.
Special Thanx to Gimp!
Creative Commons License
TOPlist