Psychobilly.cz

Jerry Lee Lewis zaznamenal vo svojom „materskom“ vydavateľstve Sun Record eÅ¡te niekoľko piesn?­ (z nich spomeÅ?me napr?­klad High School Confidential či Breathless) keď mu v roku 1963 skončila zmluva. N?¡sledne prest?ºpil k Smash Record. Počas tohto obdobia, kedy už upadal masov?½ z?¡ujem o klasick?½ Rock & Roll si Jerry prip?­sal eÅ¡te jeden veľk?½ ?ºspech a to paradoxne v Eur?³pe. Z?¡znam z koncertu v Hamburgu (1964) s n?¡zvom  Live at the Star Club je totižto mnoh?½mi kritikmi považovan?½ za najlepÅ¡?­ živ?½ rokenrolov?½ album v?´bec. „Je to najtvrdÅ¡?­ a najčistejÅ¡?­ rokenrol…“ p?­sali kritici po vydan?­ albumu.
Ale pr?¡ve v roku 1964 sa Beatles dost?¡vaj?º na americk?½ trh a rokenrol ak?½ bol dovtedy sa prakticky vyparil. Aj Elvis už nehral to čo voľakedy. Veľa rokenrolov?½ch spev?¡kov a hr?¡Äov upadlo prakticky do zabudnutia. To hrozilo aj Lewisovi až koncom Å¡esÅ¥desiatich rokov  ho navÅ¡t?­vil producent z Mercury Records, ktor?½ ho presvedčil, aby presedlal na country a tak sa i stalo.
Jerry Lee Lewis vydal svoj prv?½ čisto country album Another Place, Anothe Time v roku 1968. Aj na poli country hudby zaznamenal niekoľko ?ºspeÅ¡n?½ch piesn?­, ktor?© sa dostali do r?´znych rebr?­Äkov (Another Place Another Time, What’s Made Milwaukee Famous a in?©). Na koncertoch Lewis zvykol zahraÅ¥ aj svoje star?© hity, ale bola to len nostalgia. Energiou sa k tomu star?©mu rokenrolu približovalo len veľmi m?¡lo jeho piesn?­. Medzi ne mus?­m zaradiÅ¥ song Rockin’ My Life Away (1979), ktor?½ stoj?­ za vypočutie.
Poctu v podobe filmu dostal Jerry Lee v roku 1989 a to sn?­mkou Great Balls Of Fire, kde ho stv?¡rnil Dennis Quaid a jeho 13 ročn?º ženu Myru Gale si zahrala Winona Ryder. Film bol nap?­san?½ na z?¡klade rovnomennej knihy, ktor?º nap?­sala Myra. Odohr?¡va sa v obdob?­, keď sa Jerry zozn?¡mil s Myrou až po jeho „p?¡d“ na anglickom turn?©. Samotn?½ Jerry Lee Lewis natočil pre tento film soundtrack.
V dev?¤Å¥desiatich rokoch vych?¡dzaj?º pov?¤ÄÅ¡inou Lewisov?© v?½berovky medzi ktor?½mi sa nach?¡dza jedna dosÅ¥ hodnotn?¡ All Killer, No Filler: The Anthology, ktor?¡ mapuje prakticky cel?º Lewisov?º dovtedajÅ¡iu kari?©ru.
V roku 2006 vyd?¡va tento st?¡le akt?­vny veter?¡n album Last Man Standing. Na Å?om zahral svoje star?© hity a in?© songy zo zn?¡mymi rockov?½mi umelcami (napr. Jimmy Page, Mick Jagger či Kid Rock).
Jerry Lee Lewis a ženy nabud?ºce.
Bazmek

Jerry Lee Lewis zaznamenal vo svojom „materskom“ vydavateľstve Sun Record eÅ¡te niekoľko piesn?­ (z nich spomeÅ?me napr?­klad High School Confidential či Breathless) keď mu v roku 1963 skončila zmluva. N?¡sledne prest?ºpil k Smash Record. Počas tohto obdobia, kedy už upadal masov?½ z?¡ujem o klasick?½ Rock & Roll si Jerry prip?­sal eÅ¡te jeden veľk?½ ?ºspech a to paradoxne v Eur?³pe. Z?¡znam z koncertu v Hamburgu (1964) s n?¡zvom  Live at the Star Club je totižto mnoh?½mi kritikmi považovan?½ za najlepÅ¡?­ živ?½ rokenrolov?½ album v?´bec. „Je to najtvrdÅ¡?­ a najčistejÅ¡?­ rokenrol…“ p?­sali kritici po vydan?­ albumu.

Ale pr?¡ve v roku 1964 sa Beatles dost?¡vaj?º na americk?½ trh a rokenrol ak?½ bol dovtedy sa prakticky vyparil. Aj Elvis už nehral to čo voľakedy. Veľa rokenrolov?½ch spev?¡kov a hr?¡Äov upadlo prakticky do zabudnutia. To hrozilo aj Lewisovi až koncom Å¡esÅ¥desiatich rokov  ho navÅ¡t?­vil producent z Mercury Records, ktor?½ ho presvedčil, aby presedlal na country a tak sa i stalo.

Jerry Lee Lewis vydal svoj prv?½ čisto country album Another Place, Anothe Time v roku 1968. Aj na poli country hudby zaznamenal niekoľko ?ºspeÅ¡n?½ch piesn?­, ktor?© sa dostali do r?´znych rebr?­Äkov (Another Place Another Time, What’s Made Milwaukee Famous a in?©). Na koncertoch Lewis zvykol zahraÅ¥ aj svoje star?© hity, ale bola to len nostalgia. Energiou sa k tomu star?©mu rokenrolu približovalo len veľmi m?¡lo jeho piesn?­. Medzi ne mus?­m zaradiÅ¥ song Rockin’ My Life Away (1979), ktor?½ stoj?­ za vypočutie.

Poctu v podobe filmu dostal Jerry Lee v roku 1989 a to sn?­mkou Great Balls Of Fire, kde ho stv?¡rnil Dennis Quaid a jeho 13 ročn?º ženu Myru Gale si zahrala Winona Ryder. Film bol nap?­san?½ na z?¡klade rovnomennej knihy, ktor?º nap?­sala Myra. Odohr?¡va sa v obdob?­, keď sa Jerry zozn?¡mil s Myrou až po jeho „p?¡d“ na anglickom turn?©. Samotn?½ Jerry Lee Lewis natočil pre tento film soundtrack.

V dev?¤Å¥desiatich rokoch vych?¡dzaj?º pov?¤ÄÅ¡inou Lewisov?© v?½berovky medzi ktor?½mi sa nach?¡dza jedna dosÅ¥ hodnotn?¡ All Killer, No Filler: The Anthology, ktor?¡ mapuje prakticky cel?º Lewisov?º dovtedajÅ¡iu kari?©ru.

V roku 2006 vyd?¡va tento st?¡le akt?­vny veter?¡n album Last Man Standing. Na Å?om zahral svoje star?© hity a in?© songy zo zn?¡mymi rockov?½mi umelcami (napr. Jimmy Page, Mick Jagger či Kid Rock).

Jerry Lee Lewis a ženy nabud?ºce.

Bazmek

Photo by : www.allaboutjazz.com/


Leave a Reply

Nejbližší koncert

Na informacích o nových koncertech se pracuje, příd později.
ByWordPress. Thanx WPTheme Generator.
Special Thanx to Gimp!
Creative Commons License
TOPlist